Gå direkt till sidans innehåll

Boende i planer som ligger stationsnära (600 meter)

Indikator MP. 4.20. 5

Mäts årligen

Andel boende i beslutade planer som ligger stationsnära (600 meters radie)

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet:
94 % (2021)
Utgångsvärde:
30 % (2015)

Kommentar

Trenden är positiv.

Andelen planerade bostäder i stationsnära lägen har ökat från 89 % till 94 % sedan föregående år. 49 procent av bostäderna planeras inom 600 meter från spårstation och 45 procent mellan 600 och 1200 meter från spårstation. 6 procent av bostäderna planeras utanför de stationsnära lägena. Planerade bostäder utanför de stationsnära lägena innefattar främst kommunens fritidshusområden under omvandling samt projektet Vista Skogshöjd.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15