Gå direkt till sidans innehåll

Boende i planer som ligger stationsnära (1200 meter)

Indikator MP. 4.20. 6

Mäts årligen

Andel boende i beslutade planer som ligger stationsnära (1200 meters radie)

Rad-id Datum Värde (%)

0

2015

64

1

2017

77

2

2020

89

3

2021

94

Kommentar

Andelen planerade bostäder i stationsnära lägen har ökat från 89 % till 94 % sedan föregående år. 49 procent av bostäderna planeras inom 600 meter från spårstation och 45 procent mellan 600 och 1200 meter från spårstation. 6 procent av bostäderna planeras utanför de stationsnära lägena. Planerade bostäder utanför de stationsnära lägena innefattar främst kommunens fritidshusområden under omvandling samt projektet Vista Skogshöjd.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15