Gå direkt till sidans innehåll

Antal kampanjer vid nybyggnation.

Indikator MP.4.22.4

Mäts årligen

Antal kampanjer/informationsinsatser som genomförts vid ny- och ombyggnation av infrastruktur

Senaste värdet:
0 stycken (2017)
Utgångsvärde:
0 stycken (2017)

Kommentar

2019 gjordes det ett arbete att se över indikatorerna i mobility managementplanen och då har denna indikator tagits bort.

På grund av resursbrist har ingen uppföljning av mobility manangementplanen gjorts under 2018.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2020-02-26