Gå direkt till sidans innehåll

Dagvatten som resurs

Mål MP. 4. 11

Dagvatten ska, där så är möjligt, användas som en pedagogisk, rekreativ och estetisk resurs samt gynna den biologiska mångfalden.

Mål från dagvattenstrategin.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås
Ansvar
  • Boende i Huddinge
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Samtliga nämnder
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2022-11-17