Gå direkt till sidans innehåll

Andel skolor med bullerutsatt yta

Indikator MP. 4.27. 1

Mäts var 5:e år.

Andel skolor med bullerutsatt yta över riktvärdet 55 dB(A) dygnsekvivalent nivå.

Senaste värdet:
26 % (2014)
Utgångsvärde:
26 % (2014)

Kommentar

Senaste siffran är från 2014.

Nästa mätning sker sommaren 2022.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15