Gå direkt till sidans innehåll

Grönyta vid nya förskolor, skolor och idrottsanläggningar

Indikator MP. 4.24. 2

Andel av nybyggda förskolor, skolor och idrottsanläggningar, där grönytefaktorn har bibehållits eller utökats.

Senaste värdet:
0 % (2021)
Utgångsvärde:
100 % (2020)

Kommentar

Under 2021 färdigställdes tre projekt där det kravställts på att GYF ska bibehållas eller ökats efter exploatering. I ett projekt har det missats att göra en ursprunglig gyf varför det bara finns en för efter exploatering och denna kan då kan då inte räknas med i resultatet. De andra två visar en minskning. Att bibehålla eller utöka GYF är svårt vid exploatering men stor hänsyn tas till biologisk mångfald, sociala värden och andra ekosystemtjänster.

Ansvar
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
Uppdaterad datum: 2022-02-15