Gå direkt till sidans innehåll

Grönyta vid förskolor, skolor och idrottsanläggningar

Mål MP. 4. 24

Strävan ska vara att grönytefaktorn vid nybyggnation och befintliga förskolor, skolor och idrottsanläggningar bibehålls eller ökas.

Grönytefaktorn är andelen yta med biologiska värden i förhållande till den totala ytan inom ett definierat område. En hög grönytefaktor har betydelse för dagvattenhantering, klimatanpassning, biologisk mångfald och människors hälsa.

Bedömning: Målet har delvis uppnåtts Målet har delvis uppnåtts
Ansvar
  • Förskolenämnden
  • Grundskolenämnden
  • Gymnasienämnden
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Kommunstyrelsen
  • Kultur och fritidsnämnden
Uppdaterad datum: 2022-11-17