Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidutsläpp per anställd

Indikator MP. 1.13. 1

I koldioxidutsläppen från tjänsteresor i de kommunala verksamheterna ingår flygresor, resor med egen bil i tjänsten och resor i kommunens bilar. Detta anges i kilo per anställd.

Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor.

Senaste värdet:
40 kg/anställd (2021)
Mål:
29 kg/anställd (2021)

Kommentar

Målet om 50 procents minskning till 2021 har inte uppnåtts.

Utsläppen från tjänsteresor har minskat jämfört med föregående år. Koldioxidutsläppen per anställd 2021 låg på 40 kg jämfört med 53 kg 2020. Den fortsatta nedgången i utsläpp under 2021 beror delvis på coronapandemin som inneburit mer hemarbete, större personalfrånvaro och mindre tjänsteresande. Övriga anledningar är att dieselanvändandet har gått ner kraftigt samt att en del verksamheter har outsourceats från kommunen.

Utsläppen per anställd är lägre än jämförelseåret 2015, men fortfarande långt ifrån målet 29 kg/anställd år 2021.

Utsläppen från flygresor låg på 0,8 kg/årsanställd under 2021 att jämföra med innan pandemin då utsläppen från flygresor låg på 17 kg/årsanställd (2019).

Koldioxidutsläpp från resor med egen bil i tjänsten samt med kommunens bilar minskade från 51 kg/årsanställd till 39 kg/åranställd under 2021 jämfört med 2020. Innan pandemin (2019) låg koldixidutsläppen på ca 60 kg/årsanställd.

Kommunen har under året fått fler gasbilar, men några av de nytillkomna har stått still under pandemin. Hemtjänstens gasbilar körs för fullt. Man kan dock se att etanolanvändandet har gått ner kraftigt.

Ett genomsnitt för nyckeltalet bland Sveriges Ekokommuner är 130 kg/årsarbetare 2020.

Ansvar
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-06-29