Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidfotavtryck

Mål MP. 1. 2

Strävan ska vara att koldioxidfotavtrycket ska minska till 4,0 ton/invånare senast 2030 jämfört med 2004 och 1,0 ton/invånare senast 2045.

Koldioxidfotavtrycket mäter den mängd utsläpp av fossil koldioxid som vi orsakar, direkt eller indirekt, via konsumtion av varor och tjänster oavsett var i världen utsläppen har skett, till exempel importerade matvaror.

Bedömning: Svårbedömt om målet kan uppnås Svårbedömt om målet kan uppnås
Ansvar
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
Aktörer
  • Boende i Huddinge
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2022-11-17