Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning i gatubelysning

Indikator MP. 1.11. 2

Andel av befintliga gatubelysningsarmaturer som bytts ut till LED-armaturer.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2015

11,8

1

2016

17,6

2

2017

17,6

3

2018

20,6

4

2019

17,0

5

2020

31,0

6

2021

44,0

Kommentar

Trenden är positiv och utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015.

Under 2021 har 14 % av armaturerna bytts ut till LED (2500 st armaturer). Totalt har 44 % av Huddinges cirka 17 500 st gatubelysningsarmaturer bytts ut. En plan finns för att fortsätta omställning till LED. Arbetet sker områdesvis och äldre armaturer prioriteras.

Alla nyinstallationer som görs är LED-armaturer, de flesta med nattsänkning för optimal energibesparing.

Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-17