Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning i kommunala lokaler

Indikator MP. 1.11. 1

Mäts årligen

Energianvändning, inklusive verksamhetsel, i kommunala lokaler.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
161 kWh/m2 (2021)
Mål:
137 kWh/m2 (2020)

Kommentar

Utvecklingen går ått rätt håll om än i långsammare takt än det uppsatta målet om 137 kWh/m2 till 2020 som inte är uppnått.

Arbete för att minska energianvändingen i kommunala lokaler är ständigt pågående.

Energianvändningen i kommunala lokaler har minskat med 22 procent sedan 2008 och med 1,2 procent jämfört med föregående år.

Energianvändningen i Huddinge samhällsfastigheters lokaler var år 2021 161 kWh/m2. År 2018-2020 fanns fel i graddagskorrigering av energiförbrukning för kommunala lokaler, detta har justerats.

I redovisningen ingår kommunala lokaler, ishallar ingår inte.

Ansvar
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-02-17