Gå direkt till sidans innehåll

Areal våtmarksbetesmarker

Indikator MP. 3.5. 1

Mäts årligen

Areal våtmarksbetesmarker

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
54 ha (2021)

Kommentar

Bete på blöta marker så som Flemingsbergs våtmark, Bottnen, Vargen och Ågesta.

Det är ett omfattande arbete att mäta areal hävdad våtmarksbete och en osäkerhet råder kring hur 2018 och tidigare års mätningar har gjort. En ökning skedde mellan 2018 och 2019 till till följd av nya hagar vid Drevviken.

Areal våtmarksbete ingår också i naturbetesmarker.

Betet i Flemingsbergsviken uteblev 2021 pga dålig vattenkvalitet.

Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-14