Gå direkt till sidans innehåll

Ökad areal ängsmark

Mål MP. 3. 6

Ängsmarkerna ska bevaras och utvecklas samt god skötsel säkerställas. Arealen ogödslad ängsmark ska öka till 2021.

Ängsmark är marker där vegetationen består av gräs och örter. Den gödslas eller plöjs inte men skördas kontinuerligt.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås
Uppdaterad datum: 2022-11-17