Gå direkt till sidans innehåll

Naturliga ekosystem med goda livsmiljöer

Delmål MP25. 3. 2

Kommunens arbete bidrar till att sjöar och vattendrag har naturliga ekosystem med goda livsmiljöer och spridningsvägar för växter och djur.

Mänskliga avtryck i naturmiljön har bidragit till att naturliga ekosystem och biologiska mångfald påverkats negativt. Det kan till exempel handla om utdikade våtmarker eller kulvertar i vattendrag som blivit till vandringshinder för fiskar. Indikatorer som valts till detta delmål följer därmed upp återskapade vattendrag och våtmarker.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås

Kommunen arbetar aktivt med återskapande av våtmarker och har från 2011 återskapat 30,28 ha våtmark. Våtmarker bidrar till flera positiva effekter och tillhandahåller flertalet ekosystemtjänster så som rening av vatten, fördröjning av vatten, kolsänka samt bidrar till den biologiska mångfalden.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2024-02-01