Gå direkt till sidans innehåll

Återskapad våtmark

Indikator MP25. 3.2. 2

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och viktiga för den biologiska mångfalden. Våtmarker har minskat kraftigt i antal på grund av tex dikning och återskapande av dessa bidrar till en mängd ekosystemtjänster som vi är beroende av.

Avser areal återskapad våtmark sedan 2011.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
38 ha (2023)
Målvärde 2025:
20 ha (2025)

Kommentar

Mellan 2011 och 2023 har 38 hektar våtmark återskapats. Flera åtgärder har blivit genomförda både genom grävning och återvätning såsom Eriksberg 0,3 ha, Balingsta allé 0,025 ha och Gullarängen 1,55 ha. I Lännaskogen har 0,5 ha våtmark återskapats som kompensation för exploaterad våtmark i närheten i industriområdet så den ytan kan ej räknas in i återskapad våtmark.

Under 2023 har Stensättra våtmark på 7,5 ha anlagts. Våtmarken har skapats genom dämning med en dammvall vid våtmarkens utlopp samt proppning av kulvertar. Häckningsöar för fågel har skapats i våtmarken. Även en våtmark vid Sockenvägen på 0,2 ha har anlags som en kompensationsåtgärd för Trafikverkets kommande ingrepp i och med Tvärförbindelse Södertörn.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2024-02-01