Gå direkt till sidans innehåll

Fosfor i sjöar

Indikator MP25. 3.3. 1

Kommunens Dagvattenstrategi är ett viktigt verktyg i arbetet med att minska näringstillförseln via dagvatten.

Avser fosforhalter i sjöarna Drevviken, Långsjön, Magelungen, Orlången och Trehörningen

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Totalt

2019

112

1

Drevviken

1972

340

2

Drevviken

1973

220

3

Drevviken

1974

170

4

Drevviken

1975

140

5

Drevviken

1976

160

6

Drevviken

1977

89

7

Drevviken

1978

190

8

Drevviken

1979

150

9

Drevviken

1980

170

10

Drevviken

1981

160

11

Drevviken

1982

180

12

Drevviken

1983

160

13

Drevviken

1984

140

14

Drevviken

1985

97

15

Drevviken

1986

91

16

Drevviken

1987

94

17

Drevviken

1988

86

18

Drevviken

1989

110

19

Drevviken

1990

130

20

Drevviken

1991

130

21

Drevviken

1992

100

22

Drevviken

1993

86

23

Drevviken

1994

87

24

Drevviken

1995

81

25

Drevviken

1996

82

26

Drevviken

1997

91

27

Drevviken

1998

98

28

Drevviken

1999

95

29

Drevviken

2000

82

30

Drevviken

2001

73

31

Drevviken

2002

60

32

Drevviken

2003

63

33

Drevviken

2004

52

34

Drevviken

2005

46

35

Drevviken

2006

37

36

Drevviken

2007

41

37

Drevviken

2008

45

38

Drevviken

2009

43

39

Drevviken

2010

46

40

Drevviken

2011

45

41

Drevviken

2012

41

42

Drevviken

2013

38

43

Drevviken

2014

36

44

Drevviken

2015

32

45

Drevviken

2016

39

46

Drevviken

2017

42

47

Drevviken

2018

51

48

Drevviken

2019

49

49

Drevviken

2020

38

50

Drevviken

2021

35

51

Drevviken

2022

41

52

Drevviken

2023

8

53

Långsjön i Segeltorp

1972

94

54

Långsjön i Segeltorp

1973

92

55

Långsjön i Segeltorp

1974

89

56

Långsjön i Segeltorp

1975

100

57

Långsjön i Segeltorp

1976

100

58

Långsjön i Segeltorp

1977

90

59

Långsjön i Segeltorp

1978

80

60

Långsjön i Segeltorp

1979

120

61

Långsjön i Segeltorp

1980

180

62

Långsjön i Segeltorp

1981

210

63

Långsjön i Segeltorp

1982

190

64

Långsjön i Segeltorp

1983

150

65

Långsjön i Segeltorp

1984

130

66

Långsjön i Segeltorp

1985

130

67

Långsjön i Segeltorp

1986

130

68

Långsjön i Segeltorp

1987

180

69

Långsjön i Segeltorp

1988

160

70

Långsjön i Segeltorp

1989

150

71

Långsjön i Segeltorp

1990

100

72

Långsjön i Segeltorp

1991

120

73

Långsjön i Segeltorp

1992

150

74

Långsjön i Segeltorp

1993

170

75

Långsjön i Segeltorp

1994

160

76

Långsjön i Segeltorp

1995

130

77

Långsjön i Segeltorp

1996

110

78

Långsjön i Segeltorp

1997

120

79

Långsjön i Segeltorp

1998

110

80

Långsjön i Segeltorp

1999

140

81

Långsjön i Segeltorp

2000

140

82

Långsjön i Segeltorp

2001

160

83

Långsjön i Segeltorp

2002

120

84

Långsjön i Segeltorp

2003

120

85

Långsjön i Segeltorp

2004

100

86

Långsjön i Segeltorp

2005

110

87

Långsjön i Segeltorp

2006

78

88

Långsjön i Segeltorp

2007

66

89

Långsjön i Segeltorp

2008

43

90

Långsjön i Segeltorp

2009

35

91

Långsjön i Segeltorp

2010

32

92

Långsjön i Segeltorp

2011

28

93

Långsjön i Segeltorp

2012

31

94

Långsjön i Segeltorp

2013

36

95

Långsjön i Segeltorp

2014

52

96

Långsjön i Segeltorp

2015

51

97

Långsjön i Segeltorp

2016

56

98

Långsjön i Segeltorp

2017

55

99

Långsjön i Segeltorp

2018

60

100

Långsjön i Segeltorp

2019

60

101

Långsjön i Segeltorp

2020

62

102

Långsjön i Segeltorp

2021

58

103

Långsjön i Segeltorp

2022

63

104

Långsjön i Segeltorp

2023

60

105

Magelungen

1972

500

106

Magelungen

1973

380

107

Magelungen

1974

220

108

Magelungen

1975

130

109

Magelungen

1976

91

110

Magelungen

1977

71

111

Magelungen

1978

62

112

Magelungen

1979

57

113

Magelungen

1980

60

114

Magelungen

1981

69

115

Magelungen

1982

76

116

Magelungen

1983

74

117

Magelungen

1984

69

118

Magelungen

1985

58

119

Magelungen

1986

53

120

Magelungen

1987

54

121

Magelungen

1988

55

122

Magelungen

1989

59

123

Magelungen

1990

62

124

Magelungen

1991

58

125

Magelungen

1992

54

126

Magelungen

1993

50

127

Magelungen

1994

49

128

Magelungen

1995

45

129

Magelungen

1996

43

130

Magelungen

1997

38

131

Magelungen

1998

35

132

Magelungen

1999

29

133

Magelungen

2000

28

134

Magelungen

2001

31

135

Magelungen

2002

33

136

Magelungen

2003

33

137

Magelungen

2004

33

138

Magelungen

2005

30

139

Magelungen

2006

31

140

Magelungen

2007

30

141

Magelungen

2008

29

142

Magelungen

2009

29

143

Magelungen

2010

27

144

Magelungen

2011

24

145

Magelungen

2012

26

146

Magelungen

2013

30

147

Magelungen

2014

32

148

Magelungen

2015

31

149

Magelungen

2016

29

150

Magelungen

2017

32

151

Magelungen

2018

30

152

Magelungen

2019

28

153

Magelungen

2020

23

154

Magelungen

2021

25

155

Magelungen

2022

22

156

Magelungen

2023

15

157

Orlången - Vidja

1996

63

158

Orlången - Vidja

1997

54

159

Orlången - Vidja

1998

63

160

Orlången - Vidja

1999

61

161

Orlången - Vidja

2000

68

162

Orlången - Vidja

2001

71

163

Orlången - Vidja

2002

66

164

Orlången - Vidja

2003

61

165

Orlången - Vidja

2004

49

166

Orlången - Vidja

2005

49

167

Orlången - Vidja

2006

67

168

Orlången - Vidja

2007

67

169

Orlången - Vidja

2008

79

170

Orlången - Vidja

2009

70

171

Orlången - Vidja

2010

64

172

Orlången - Vidja

2011

57

173

Orlången - Vidja

2012

47

174

Orlången - Vidja

2013

49

175

Orlången - Vidja

2014

51

176

Orlången - Vidja

2015

46

177

Orlången - Vidja

2016

50

178

Orlången - Vidja

2017

46

179

Orlången - Vidja

2018

62

180

Orlången - Vidja

2019

69

181

Orlången - Vidja

2020

59

182

Orlången - Vidja

2021

41

183

Orlången - Vidja

2022

26

184

Orlången - Vidja

2023

28

185

Trehörningen i Sjödalen

1993

74

186

Trehörningen i Sjödalen

1994

87

187

Trehörningen i Sjödalen

1995

76

188

Trehörningen i Sjödalen

1996

88

189

Trehörningen i Sjödalen

1997

84

190

Trehörningen i Sjödalen

1999

86

191

Trehörningen i Sjödalen

2000

75

192

Trehörningen i Sjödalen

2001

79

193

Trehörningen i Sjödalen

2002

76

194

Trehörningen i Sjödalen

2003

84

195

Trehörningen i Sjödalen

2004

85

196

Trehörningen i Sjödalen

2005

57

197

Trehörningen i Sjödalen

2006

58

198

Trehörningen i Sjödalen

2007

40

199

Trehörningen i Sjödalen

2008

61

200

Trehörningen i Sjödalen

2009

69

201

Trehörningen i Sjödalen

2010

98

202

Trehörningen i Sjödalen

2011

114

203

Trehörningen i Sjödalen

2012

116

204

Trehörningen i Sjödalen

2013

118

205

Trehörningen i Sjödalen

2014

111

206

Trehörningen i Sjödalen

2015

100

207

Trehörningen i Sjödalen

2016

95

208

Trehörningen i Sjödalen

2017

92

209

Trehörningen i Sjödalen

2018

117

210

Trehörningen i Sjödalen

2019

112

211

Trehörningen i Sjödalen

2020

108

212

Trehörningen i Sjödalen

2021

78

213

Trehörningen i Sjödalen

2022

62

214

Trehörningen i Sjödalen

2023

43

Kommentar

Trehörningen
Man kan se en förbättring av 3-årsmedelvärdet och det bedöms bero på aluminiumfällningen som genomfördes 2020, vilket reducerade fosforhalterna med ca 50–70 % i sjöns ytvatten och statusen för fosfor har därefter förbättrats från “Dålig” till “Måttlig”. Fosforhalterna i Trehörningen är dock fortsatt höga och det är fortsatt är en stor extern belastning på sjön, vilket innebär risk för försämrat resultat framöver. Halterna behöver minska ytterligare för att sjön ska ha möjlighet att uppnå god ekologisk status.

Orlången
Fosforhalterna har minskat med storleksordningen 50 % i sjöns ytvatten sedan aluminiumfällningen genomfördes (2019) och statusen för fosfor har förbättrats från “Dålig” till “Måttlig". Från år 2020 till 2023 syns ingen tydlig tendens till tillbakagång, vilket visar att behandlingen fortsatt verkar ha god effekt. Högre fosforhalt i bottenvattnet jämfört med vid ytan i augusti 2020 och juli 2023 visar dock på ett visst läckage av fosfor från sjöns sediment och en fortsatt externbelastning gör att fosforhalterna behöver minska ytterligare för att sjön ska kunna uppnå god ekologisk status.

Magelungen
Fosforhalterna i Magelungen fortsätter att minska. Fosforresultat kan vara lite väderberoende mellan åren men erhållet resultat är ändå en indikation på att reduktionen av internbelastning (aluminiumfällningen) som skedde 2021 varit ganska effektiv. Att Magelungen är en del i ett sjösystem gör att resultatet inte enbart beror på sjön i sig utan den påverkas även av uppströms liggande sjöar.

Drevviken
Fosforhalterna har minskat markant under 2023 efter det att aluminiumfällning genomförts i delar av sjön under 2022–2023. Då åtgärden är så pass nära i tid är det svårt att dra alltför långtgående slutsatser om resultatet, men initialt kan det ses som ett mycket positivt resultat av fällningen

Långsjön
Fosforhalterna ligger kvar på höga nivåer vilket primärt handlar om en extern belastning som är för stor. Det har pågått felkopplingsundersökningar för att se om det finns en belastning som man inte känner till men inga större källor har identifierats även om det kan förekomma smärre bräddningar. Det är mycket tveksamt om god status kan uppnås till 2027.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Kommunstyrelsen
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2024-03-15