Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidutsläpp per invånare

Indikator MP25. 6.2. 1

För att en omställning till en hållbar framtid ska vara möjligt är det av vikt att hela samhället ställer om, organisationer likväl som privatpersoner. Även om kommunen inte har rådighet att tvinga sina invånare till att minska sina utsläpp, kan vi påverka genom att lyfta fram nyttan med en hållbar framtid.

Avser koldioxidutsläpp per invånare.

Rad-id Datum Värde (ton/inv)

0

2010

11,16

1

2011

11,62

2

2012

10,65

3

2013

10,54

4

2014

9,83

5

2015

9,67

6

2016

9,59

7

2017

9,25

8

2018

9,31

9

2019

8,65

10

2020

7,65

11

2021

8,44

Kommentar

Senaste siffror kopplat till koldioxidutsläpp (konsumtionsbaserade utsläpp) per invånare är från 2021 och de visar att utsläppen låg på 8,44 ton/inv., vilket är en ökning med 5,5 % jämfört med vad som rapporterades i fjolårets miljöbokslut (8,0 ton/inv. 2020). Den långtgående trenden där utsläppen minskat år för år är alltså bruten, om än med liten marginal. Det ska dock tilläggas att Naturvårdsverket nu har korrigerat 2020 års siffra, vilken numer är 7,65 ton/inv., vilket betyder att ökningen snarare är 10,3 %. Då statistiken eftersläpar saknas utfall för 2022 och 2023, då vi haft en hög inflation vilket påverkat hushållens köpkraft och konsumtion, vilket i sin tur påverkar utsläppen. Det går att anta att utsläppen för dessa år därför kommer visa på en minskning jämfört med 2021. Vad som händer därefter är idag svårt att förutspå. En återhämtning av ekonomin, med fallande inflation, är att vänta, vilket lär medföra en hushållens konsumtion ökar successivt. Om utsläppen per invånare år 2025 kommer vara nere på målvärde 7 ton/inv. bedöms därför vara osäkert.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2024-02-08