Gå direkt till sidans innehåll

Partiklar (PM10)

Indikator MP25. 5.1. 1

Luftkvalitén (halten partiklar) i Huddinge påverkas i stor utsträckning av avgaser som genereras av transporter som sker inom kommunens gränser. Genom hållbara resor där gång, cykel, kollektivresor, och fossiloberoende fordon prioriteras förbättras luften i kommunen.

Avser årsmedelvärde av halten partiklar (PM10).

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
15 µg/m3 (2023)
Gränsvärde:
15 µg/m3 (2025)

Kommentar

Halterna varierar var i kommunen en befinner sig. Målet på 15 ug/m3 klaras i hela kommunen utom längs E4/E20, Huddingevägen, RV 73 och Glömstavägen. Vid Glömstavägen och Huddingevägen är halter cirka 15– 20 ug/m3, RV 73 och E4/E20 cirka 28-40 ug/m3 och bitvis även över 40 ug/m3. Se vidare i kartan som nås via länken nedan.

https://www.slb.nu/slbanalys/luftfororeningskartor/

Karta partiklar (PM10)

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2024-02-02