Gå direkt till sidans innehåll

Kväveoxider

Indikator MP25. 5.1. 2

Luftkvalitén (halten kväveoxider) i Huddinge påverkas i stor utsträckning av avgaser som genereras av transporter som sker inom kommunens gränser. Genom hållbara resor där gång, cykel, kollektivresor, och fossiloberoende fordon prioriteras förbättras luften i kommunen.

Avser årsmedelvärde av halten kvävoxider.

Rad-id Datum Värde (µg/m3)

0

2020

20

1

2021

20

2

2022

20

3

2023

20

Kommentar

Halterna varierar var i kommunen en befinner sig. Målet på 20 µg/m3 klaras i hela kommunen utom längs E4/E20, Huddingevägen, RV 73 och Glömstavägen. Vid Glömstavägen och Huddingevägen är halter cirka 20–26 µg/m3, RV 73 och E4/E20 cirka 25–40 µg/m3 och bitvis även över 40 µg/m3 vid E4/E20. Se vidare i kartan som nås via länk nedan.

https://www.slb.nu/slbanalys/luftfororeningskartor/

Karta kväveoxider

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2024-02-02