Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till större grönyta

Indikator MP25.4.2.3

Här visas hur stor andel av kommunens invånare som har max 800 meter till större grönyta (minst 5 ha). Målet är att andelen inte minska jämfört med nuläge.

Avser andel invånare som har max 800 meter till större grönyta.

Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
94,1 % (2022)

Kommentar

Andel invånare som har närhet till större grönyta har ökat från 88,39% till 94,12%. Skillnaden för indikator beror på att buffertavståndet ändrats från 615 meter till 800 meter.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Nuläge eller högre

>88,4 %

1

  Under nuläge

<88,4 %

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2023-04-26