Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till liten grönyta eller park

Indikator MP25. 4.2. 2

Här visas hur stor andel invånare som har max 300 meter till en mindre grönyta eller park (minst 0,1–5 ha). Målet är att andelen inte ska minska jämfört med nuläge.

Avser andel invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Nuvarande metod

2022

87

1

Nuvarande metod

2023

87

2

Tidigare metod

2010

99

3

Tidigare metod

2011

98

4

Tidigare metod

2012

98

5

Tidigare metod

2013

98

6

Tidigare metod

2014

98

7

Tidigare metod

2015

98

8

Tidigare metod

2016

97

9

Tidigare metod

2017

97

10

Tidigare metod

2018

97

11

Tidigare metod

2020

96,62

Kommentar

Andel invånare som har närhet till mindre grönyta är oförändrat från tidigare år. Mellan år 2021 och 2022 minskade närheten till mindre grönyta eller park från 96,62% till 87%. Skillnaden beror på att det använts andra parametrar i framtagande av nuläget jämfört med tidigare år. Innan 2022 har värdet för indikator 4.2.2 närhet till mindre grönyta (0,1–5 ha) tagits fram genom att ytor större än 5 hektar också har inkluderats, i värdet för 2022 inkluderas endast ytor i intervallet mellan 0,1-5 hektar.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2024-03-15