Gå direkt till sidans innehåll

Planering och styrning av parkeringsplatser

Mål MP. 4. 19

Planering och styrning av cykel och bilparkering ska bidra till att andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka.

beslutat i Parkeringsprogrammet

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås
Ansvar
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-11-17