Gå direkt till sidans innehåll

Öppna dagvattenlösningar

Mål MP. 4. 12

Öppna dagvattenlösningar ska, så långt det är möjligt, väljas före slutna system.

Mål från dagvattenstrategin.

Bedömning: Det blir svårt att nå delmålet Det blir svårt att nå delmålet
Ansvar
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Kommunstyrelsen
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2022-11-17