Gå direkt till sidans innehåll

Färdmedelsfördelning

Indikator MP. 4.17. 1

Mäts var femte år.

Färdmedelsfördelning för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik.

Senaste värdet:
100 % (2016)
Utgångsvärde:
100 % (2016)

Kommentar

Avser alla resor i Huddinge, resor inom samt till/från Huddinge. Resor utan start- eller målpunkt i Huddinge är ej medräknade.

Det mest använda färdmedlet för att sig fram på i Huddinge är med bil.

Ingem ny mätning har genomförts under år 2021. Pandemin har gjort att resandet ändrats så pass mycket att en uppföljning inte skulle ge ett rättvisande resultat.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15