Gå direkt till sidans innehåll

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Mål MP. 4. 3

Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska senast 2018 integreras i kommunens samhällsplanering.

Arbete har pågått med att integrera ekosystemtjänster i samhällsplaneringen. Sedan 2018 är ekosystemtjänstanalys standard i arbetet med utvecklingsplaner och planprogram.

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått
Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15