Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp per sektor

Indikator MP. 1.1. 2

Mäts årligen.

Växthusgasutsläpp per sektor

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Transporter

2012

59

1

Transporter

2013

50

2

Transporter

2014

69

3

Transporter

2015

62

4

Transporter

2016

59

5

Transporter

2017

57

6

Transporter

2018

58,7

7

Transporter

2019

60,7

8

Industriprocesser

2012

2

9

Industriprocesser

2013

2

10

Industriprocesser

2014

2

11

Industriprocesser

2015

5

12

Industriprocesser

2016

3

13

Industriprocesser

2017

3

14

Industriprocesser

2018

1,9

15

Industriprocesser

2019

1,8

16

Avfall och avlopp

2012

20

17

Avfall och avlopp

2013

25

18

Avfall och avlopp

2014

16

19

Avfall och avlopp

2015

20

20

Avfall och avlopp

2016

19

21

Avfall och avlopp

2017

20

22

Avfall och avlopp

2018

19,1

23

Avfall och avlopp

2019

17

24

Energiförsörjning

2012

9

25

Energiförsörjning

2013

9

26

Energiförsörjning

2014

3

27

Energiförsörjning

2015

3

28

Energiförsörjning

2016

3

29

Energiförsörjning

2017

2

30

Energiförsörjning

2018

2,4

31

Energiförsörjning

2019

2,2

32

Arbetsmaskiner

2012

8

33

Arbetsmaskiner

2013

10

34

Arbetsmaskiner

2014

7

35

Arbetsmaskiner

2015

6

36

Arbetsmaskiner

2016

7

37

Arbetsmaskiner

2017

7

38

Arbetsmaskiner

2018

6,4

39

Arbetsmaskiner

2019

7

40

Produktanvändning

2012

1

41

Produktanvändning

2013

3

42

Produktanvändning

2014

2

43

Produktanvändning

2015

3

44

Produktanvändning

2016

8

45

Produktanvändning

2017

10

46

Produktanvändning

2018

10,4

47

Produktanvändning

2019

10,7

48

Jordbruk

2012

1

49

Jordbruk

2013

1

50

Jordbruk

2014

1

51

Jordbruk

2015

1

52

Jordbruk

2016

1

53

Jordbruk

2017

1

54

Jordbruk

2018

1,1

55

Jordbruk

2019

1

Kommentar

Senaste mätvärde är från 2019.

Inom alla sektorer utom sektorn arbetsmaskiner (där en utsläppsökning med 3% skett) har mängden utsläpp minskat jämfört med föregeånde mätår (2018). Störst minskning av utsläpp har skett inom sektorerna; energiförsörning, avfall och avlopp samt industriprocesser.

Största utsläppskällan inom kommunen är fortfarande transporter (60% av utsläppen) följt av avfall och avlopp (17% av utsläppen), produktanvändning (11 % av utsläppen) och arbetsmaskiner (7% av utsläppen).

Ansvar
  • Boende i Huddinge
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2022-02-17