Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp per invånare

Indikator MP. 1.1. 1

Mäts årligen.

Växthusgasutsläpp per invånare

Rad-id Datum Värde (ton/inv)

0

1990

4,4

1

2000

3,7

2

2005

3,2

3

2010

3,1

4

2011

3

5

2012

2,8

6

2013

2

7

2014

1,8

8

2015

1,8

9

2016

1,7

10

2017

1,53

11

2018

1,45

12

2019

1,38

Kommentar

Huddinge kommun fortsätter att minska sina geografiska växthusgasutsläpp. Bedömningen är att utvecklingen går åt rätt håll och att målet om 1 ton/invånare senast 2030 är nåbart.

Siffror från 2019 är de senaste som finns framtagna. Mellan 2018 och 2019 minskade utsläppen med 4,3 % och de senaste 5 åren har utsläppen minskat med nästan 20 %.

Mätetalet redovisar utsläppen från sådant som förbränns eller produceras i kommunen (produktionsperspektivet). Ett genomsnitt av utsläppen enligt produktionsperspektivet var 2016 för Stockholms län 2,2 ton/invånare och för Sveriges ekokommuner 2,9 ton/invånare.

Läsaren bör notera att el, fjärrvärme, flygresor, varuproduktion med mera som inte produceras i Huddinge räknas inte med även om invånarna använder detta och kan knytas till utsläppen. Siffrorna visar alltså inte invånarnas hela växthusgasutsläpp (konsumtionsperspektivet). Koldioxidfotavtrycket (se mål 2) redovisar däremot utsläppen utifrån ett konsumtionsperspektiv, och är således heltäckande. Huddinges koldioxidfotavtryck är 10 ton/invånare och kan jämföras med 1,38 ton/invånare enligt produktionsperspektivet.

Ansvar
  • Boende i Huddinge
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2022-02-17