Gå direkt till sidans innehåll

Andel producerad energi från sol och vind

Indikator MP. 1.7. 1

Mäts årligen.

Andel producerad energi från sol och vind i förhållande till total mängd använd energi i Huge bostäder och Huddinge samhällsfastigheters bestånd.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2017

2,8

1

2018

2,7

2

2019

3,6

3

2020

4,3

4

2021

5,3

Kommentar

Trenden är positiv och andelen producerad energi från sol och vind i Huddinge samhällsfastigheters fastighetsbestånd ligger på en relativt hög nivå. Huddinge samhällsfastigheter arbetar med att ta fram en solcellsstrategi som syftar till ökad produktion av solenergi.

Nivån på den egenproducerade förnybara energin har ökat sedan 2017.
Huddinge samhällsfastigheter har ett eget vindkraftverk för egenproducerad el upp till ca 24 procent av elanvändningen.

Under 2021 har det producerat något mindre el än tidigare år.
Vindkraftverket producerade 550 MWh mindre under 2021 jämfört med 2020. Huddinge samhällsfastigheters solcellsanläggningar har under året producerat ca 250 000 KWh.

En ny solcellsanläggning har tagits i bruk men får inte utfall då den togs i bruk först i november 2021.

Huge Bostäder har ingen egenproducerad energi.

Ansvar
  • Kommunala bolag
Uppdaterad datum: 2022-02-18