Gå direkt till sidans innehåll

Andel miljöbilar

Indikator MP. 1.9. 1

Antal miljöbilar redovisas inte längre.

En miljöbil drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel. En miljöbil kan även vara en väldigt bensin- eller dieselsnål bil. De senaste siffrorna som finns är från 2017.

Andel miljöbilar bland boende och verksamma i Huddinge

Rad-id Datum Värde (%)

0

2015

23

1

2016

4

2

2017

5

Kommentar

Detta mått mäts ej längre. Slutade mätas 2017.

Förklaringen till den stora nedgången av andelen miljöbilar berodde på att det tidigare funnits två olika miljöbilsdefinitioner, en från 2007 och en från 2014. Staten skrotade den gamla definitionen och det är den från 2014 som gäller. Eftersom denna definition är hårdare, är det färre bilar som klarar kraven.

Ansvar
  • Boende i Huddinge
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2022-02-17