Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidutsläpp från arbetspendlingsresor

Indikator MP.1.14.1

Mäts nästa gång 2021.

Koldioxidutsläpp från kommunens arbetspendlingsresor.

Rad-id Datum Värde (kg/anställd)

0

2010

547

1

2013

514

2

2015

575

3

2018

584

Kommentar

Utsläppen från kommunen arbetspendlingsresor har ökat från 2013–2018, men då svarsfrekvensen är relativt låg (22 procent) ska jämförelser mot tidigare års mätningar göras med försiktighet.

Ingen ny mätning gjordes under 2021. En bedömning av det resultatet skulle vara svårt att göra med tanke på pandemin som sannolikt kan ha påverkat resmönstren.

Ansvar
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-02-17