Gå direkt till sidans innehåll

Partiklar, årsmedelvärde

Indikator MP. 1.4. 1

Indikatorn visar ett årsmedelvärde av halten partiklar. De senaste siffrorna som finns är från 2020.

Kommentar

Halterna varierar var i kommunen en befinner sig. Målet på 15 ug/m3 klaras i hela kommunen utom längs E4/E20, Huddingevägen, RV 73 och Glömstavägen. Vid Glömstavägen och Huddingevägen är halter cirka 15-20 ug/m3, RV 73 och E4/E20 cirka 28-40 ug/m3 och bitvis även över 40 ug/m3. Se vidare i kartan som du hittar i länken nedan.

De senaste siffrorna som finns är från 2015. Nästa uppdatering 2020.

Ansvar
  • Boende i Huddinge
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2022-02-17