Gå direkt till sidans innehåll

Kvävoxider, årsmedelvärde

Indikator MP. 1.3. 1

Indikatorn visar ett årsmedelvärde av halten kvävedioxider. De senaste siffrorna som finns är från 2020.

Kommentar

Halterna varierar var i kommunen en befinner sig. Målet på 20 µg/m3 klaras i hela kommunen utom längs E4/E20, Huddingevägen, RV 73 och Glömstavägen. Vid Glömstavägen och Huddingevägen är halter cirka 15-25 µg/m3, RV 73 och E4/E20 cirka 25-40 µg/m3 och bitvis även över 40 µg/m3 vid E4/E20.

Ansvar
  • Boende i Huddinge
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2022-02-17