Gå direkt till sidans innehåll

Andel fordon med förnyelsebara drivmedel

Indikator MP. 1.12. 1

Mäts årligen.

Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i kommunens fordonsflotta.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2015

20,0

1

2016

13,5

2

2017

15,9

3

2018

22,6

4

2019

27,3

5

2020

30,5

6

2021

40,7

Kommentar

Trenden är positiv och utvecklingen går åt rätt håll. En utfasningsplan för respektive nämnd som har fossildrivna fordon kommer att finnas på plats senast 2022 och målet om att ha en fossiloberoende fordsonsflotta till 2025 bedöms kunna uppnås.

Kommunstyrelsens förvaltning har under 2021 bytt ut sina sista fossila fordon och är därmed fossiloberoende redan nu.

En utfasningsplan har tagits fram av Klimat- och stadsmiljönämnden, Bygg- och tillsynsnämnden, Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden och har beslutats i nämndernas verksamhetsplaner för 2022.

Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden kommer att ta fram sina utfasningsplaner senare och redovisa dessa i delårsrapport 1 våren 2022.

Förskolenämnden och grundskolenämnden har inga fordon.

Under 2021 har antalet fordon minskat i antal totalt, dels i samband med Klimat- och stadsmiljönämndens outsourcing av verksamheter, dels i samband med att förvaltningarna fortsatt sett över sitt behov av fordon och avslutat de som inte längre behövs.

Ansvar
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-02-17