Gå direkt till sidans innehåll

Miljöutbildning

Indikator MP25. 6.1. 1

Kommunen ska vara en föregångare inom miljö- och klimatarbetet och har ett stort ansvar vad gäller att uppnå de egna målen. För att kunna vara en föregångare är det viktigt att kommunens anställda och förtroendevalda har grundläggande kunskaper i miljöfrågor och hur kommunens verksamheter påverkar miljön och klimatet.

Avser andel medarbetare som har varit anställda i minst nio månader och som genomgått en grundläggande miljöutbildning.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är dåligt Tillståndet är dåligt
Senaste värdet:
12,8 % (2023)
Målvärde 2025:
100 % (2025)

Kommentar

Vid 2023 års utgång hade 688 medarbetare som varit anställda i minst nio månader slutfört miljöutbildningen. Det utgör 12,8% av de anställda i samma kategori. För att nå målet om att alla medarbetare (5 369 vid inhämtning av statistik för detta miljöbokslut) krävs ett fortsatt kommunikationsarbete.

Fotnot: Den angivna andelen (12,8%) som genomfört utbildningen kan vara i underkant då vissa av dem som genomfört den i grupp i samband med arbetsplatsträff inte har registrerats.

Ansvarig organisation
  • Huddinge samhällsfastigheter AB
  • Huge bostäder AB
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2024-03-05