Gå direkt till sidans innehåll

Arrangemang och kampanjer

Indikator MP. 6.3. 1

Mäts årligen.

Antal publika arrangemang eller kampanjer.

Senaste värdet:
13 stycken (2021)
Utgångsvärde:
10 stycken (2015)

Kommentar

Energi- och klimatrådgivarna (EKR)
Publika arrangemang:
EKR deltog i de webbinarier som regionala EKR genomförde (obs för hela länet). 2 st regionala webbinarier om solceller, med 7 anmälda från Huddinge. Totalt 137 anslutna deltagare (hela länet).
1 regionalt webbinarium om laddplatser, med 19 anmälda från Huddinge. Totalt 125 anslutna deltagare (hela länet).
EKR Huddinge genomförde en studiecirkel för nyblivna villaägare (3 tillfällen) med 4 hushåll från Huddinge.

Kampanjer:
Cykelvänligast riktar sig till företag och syftar till att hjälpa dessa att bli cykelvänligare så att deras anställda ska kunna välja cykeln framför bilen när de reser till och från jobbet och därmed minska klimatpåverkan från transporter.

Projektet Utan bilen-dealen syftar till att inspirera till att resa med cykel istället för med bil och riktar sig till privatpersoner. Deltagande hushåll fick låna elcyklar och lådelcyklar genom projektet mot att de skulle försöka byta ut alla bilresor under en mil samt skriva om hur det går i sociala medier under #utanbilendealen. Projektet genomfördes i 12 kommuner i länet och från Huddinge deltog 2 hushåll.

Trafiksektionen
Säkra skolvägar - bilfri vecka maj
Kampanj som riktar sig till alla vårdnadshavare till barn i grundskolor. Kommunen uppmanar till att ställa bilen och istället gå och cykla med sina barn.

Säkra skolvägar - digital gåtågs-kampanj med lansering av e-tjänst för reflexvästar
Kampanj som riktar sig till alla vårdnadshavare till barn i grundskolor. Syftar till att skapa gåtåg och cykeltåg.

Säkra skolvägar - gå- och cyklatävling september
Riktar sig till skolor med elever F-6. Deltagandet i säkra skolvägaraktiviteter har dalat över tid, men i år ökade antalet deltagare i förhållande till 2020.

Kommunens miljöstrateger har under året funnits representerade på Föreningsmässan samt ABF:s omställningsvecka.

För att involvera kommuninvånare delas ett miljöpris ut varje år och organisationer kan årligen ansöka om medel från kommunens miljöfond. Dessa syftar till att inspirera kommunens invånare, ideella föreningar och organisationer till att utföra miljöförbättrande åtgärder.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-14