Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiskt fotavtryck

Indikator MP. 6.1. 1

Mäts var femte år.

Ekologiskt fotavtryck

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet:
5,0 gha/inv (2015)
Utgångsvärde:
5,5 gha/inv (2004)
Målvärde:
3,5 gha/inv (2030)
Mål:
1,8 gha/inv (2045)

Kommentar

Det ekologiska fotavtrycket för Huddinge kommun var år 2015 cirka 5 globala hektar per invånare. Det innebär att vi skulle behöva tre jordklot till om alla skulle konsumera som man gör i Huddinge.
Beräkningarna indikerar att fotavtrycket har minskat något sedan 2004. Det är framförallt påverkan från konsumtionsområdet ”Energi och vatten” som har minskat; mer än halverats. Minskningen beror främst på minskad användning av fossila bränslen för uppvärmning. Några av konsumtionsområdena har ökat sitt ekologiska fotavtryck – framför allt den offentliga konsumtionen. Offentlig konsumtion är påverkan förknippad med till exempel hälsovård, utbildning, administration, försvar med mera.

Ingen ny mätning specifikt för Huddinge har gjorts sedan 2015. Vi svenskar hade 2019 ett genomsnittligt ekologiskt fotavtryck på 6,6 globala hektar och är med bland de 15 länderna i världen med störst fotavtryck per person. Om alla andra hade ett lika stort avtryck som vi svenskar, skulle vi behöva cirka 4 jordklot i stället för det enda vi har. Avtrycket är dock något lägre än för 10 år sedan. År 2012 var svenskens ekologiska fotavtryck cirka 7,3 globala hektar per invånare.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-14