Gå direkt till sidans innehåll

Utbildning i internt miljöarbete

Indikator MP. 6.8. 1

Mäts årligen.

  • Diagram
  • Tabell

Internt miljöarbete ingår i utbildningen för nyanställda chefer.

Rad-id Datum Värde

0

2015

Ja

1

2016

Ja

2

2017

Nej

3

2018

Nej

4

2019

Nej

5

2020

Nej

6

2021

Nej

Kommentar

Under 2021 har det inte funnits någon intern miljöutbildning varken för chefer eller anställda, men ett arbete med att ta fram en webbaserad grundläggande miljöutbildning för kommunens anställda och chefer har pågått under 2020-2021 och det är tänkt att utbildningen ska lanseras för kommunens förtroendevalda och anställda under 2022.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-14