Gå direkt till sidans innehåll

Naturinformation

Indikator MP. 6.5. 1

Mäts årligen.

  • Diagram
  • Tabell

Arbete har skett med naturinformation.

Rad-id Datum Värde

0

2015

Ja

1

2016

Ja

2

2017

Ja

3

2018

Ja

4

2019

Ja

5

2020

Ja

6

2021

Ja

Kommentar

Arbete med att utveckla och uppdatera naturinformation på kommunens kanaler och i reservaten har genomförts kontinuerligt under året. Ingen guidning eller andra aktiviteter mot allmänheten har genomförts under året pga resursbrist och prioritering av annat arbete har behövts göras.

Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-14