Gå direkt till sidans innehåll

Konduktivitet - bottenvatten

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.15

Konduktiviteten i vatten anger vattnets ledningsförmåga. Ledningsförmågan beror på vattnets innehåll av lösta joner. Det avgör hur olika ämnen kan uppträda i vattnet. Hög konduktivitet i ett vatten, dvs mycket lösta joner i vattnet, tyder i allmänhet på lättvittrade jordar i omgivningen eller annan typ av påverkan från omgivningen. Periodvis förhöjning av konduktiviteten i sjöars djupare delar kan tyda på läckage av joner från sedimenten, vanligen som ett resultat av syrgasbrist. Konduktiviteten uttrycks i milliSiemens per meter (mS/m).

Konduktivitet i augusti, nära bottnen, rullande 3-årsmedelvärden

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 1989
Senaste värdet:
34,1 mS/m (2022)
Utgångsvärde:
23 mS/m (1989)

Kommentar

Orlången - Vidja

I Orlången görs provtagningar på flera platser. För att se övriga provtagningar, klicka på Välj sjö ovanför diagrammet.

Uppdaterad datum: 2023-07-04