Vattenkvalitet Orlången Sundby

Spegelblank sjö
Foto: Richard Vestin

Orlången provtas på tre olika platser: i Flemingsbergsviken, utanför Sundby gård och vid Vidja. Dessa provtagningar sker två gånger per år: i februari/mars och i augusti. Dessutom sker provtagning varje månad vid sjöns utlopp i Orlångsån. En del av resultaten redovisas här i Huddinges miljöbarometer.

Djupet vid provtagningspunkten utanför Sundby gård är cirka 5,5 meter. Vattenproverna tas dels på 0,5 (ytvatten) och dels på 4,5 meters djup. Proverna lämnas sedan till laboratorium för analys av olika parametrar.