Vattenkvalitet Gömmaren


Foto: Lotta Segelberg

Gömmaren provtas årligen i augusti mitt i sjön. Djupet vid provtagningspunkten är cirka 5,5 meter. Proverna tas på dels 0,5 (ytvatten) och dels 4,0 (bottenvatten) meters djup. Vattenproverna lämnas sedan till laboratorium för analys av olika parametrar. En del av resultaten framgår nedan.